Monday, 5 September 2016

Re: [wanabidii] Mpango kazi wa Kitaifa wa Uendeshaji wa shughuli za Serikali kwa Uwazi

???
 On Monday, September 5, 2016 12:39 PM, 'Annastazia Rugaba' via Wanabidii <wanabidii@googlegroups.com> wrote:


Ndugu wadau

Nimeambatanisha Tangazo la serikali linalohusu wananchi na wadau kutoa maoni  kuhusu Mpango kazi wa Kitaifa wa Uendeshaji wa shughuli za Serikali kwa Uwazi kwa awamu ya tatu 2016/2017-2017/2018. Mnashauriwa kutuma maoni yenu kama Tangazo lilivyooelekeza.
 
Kila la Kheri

 
Annastazia Rugaba, 0687 222 197 or +255 762837276

--
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com
 
Kujiondoa Tuma Email kwenda
wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma
 
Disclaimer:
Everyone posting to this Forum bears the sole responsibility for any legal consequences of his or her postings, and hence statements and facts must be presented responsibly. Your continued membership signifies that you agree to this disclaimer and pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Wanabidii" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


0 comments:

Post a Comment