Tuesday, 27 September 2016

[wanabidii] Huduma za bima kwa wateja na mali zaoNapenda kuwafahamisha kwamba sasa hivi mimi ni Wakala wa Bima. Ninatoa huduma za Bima kwa wateja na mali zao. Huduma ninazozitoa ni kwa ajili ya kinga dhidi ya majanga yafuatayo;
Ajali za Magari, wizi, moto, safari, fedha , udanganyifu wa wafanyakazi , viwanda, vifaa vya umeme, mashine mbali mbali, usafirishaji wa mizigo, meli na shehena, Miradi , Biashara na usumbufu,
Kwa taarifa zaidi tembelea ofisi yangu katika jengo la NHC Mtaa wa Samora , Au piga simu namba 0784394701

CHARLES NAZI

WAKALA WA BIMA

--
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com
 
Kujiondoa Tuma Email kwenda
wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma
 
Disclaimer:
Everyone posting to this Forum bears the sole responsibility for any legal consequences of his or her postings, and hence statements and facts must be presented responsibly. Your continued membership signifies that you agree to this disclaimer and pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Wanabidii" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 comments:

Post a Comment