Saturday, 30 July 2016

Re: [wanabidii] CHADEMA: Kwerea kwerea wa kisiasa???

Naam Km. Ndiyo maana tunatoa constructive critisism na kuunga mkono panapostahili na kutoa mapendekezo pia.
--------------------------------------------
On Sat, 7/30/16, De kleinson kim <dekleinson@gmail.com> wrote:

Subject: Re: [wanabidii] CHADEMA: Kwerea kwerea wa kisiasa???
To: wanabidii@googlegroups.com
Date: Saturday, July 30, 2016, 7:26 AM

''.....Ikitokea
Magufuli akamaliza urais bila kuacha hizo institutins
ambazo zitaudhibiti Ukikwete mwingine, kutakuwa
kushindwa kwake nami
nitamuaga kwa kumwita
msanii...... ''

Absolutely right Baba Muhingo!!
Tunatengeneza Tanzania mpya kwa sasa, tunaomba
viongozi na wanachama
wa upinzani tuelewe
swala hili kwa mapana na marefu yake.

--
*"Anyone who conducts an
argument by appealing to authority is not using
his intelligence; he is just using his
memory." Leonardo daa Vinci
*

--
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com

Kujiondoa Tuma Email kwenda

wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com 
Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma

Disclaimer:
Everyone posting to
this Forum bears the sole responsibility for any legal
consequences of his or her postings, and hence statements
and facts must be presented responsibly. Your continued
membership signifies that you agree to this disclaimer and
pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message
because you are subscribed to the Google Groups
"Wanabidii" group.
To unsubscribe
from this group and stop receiving emails from it, send an
email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit
https://groups.google.com/d/optout.

--
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com

Kujiondoa Tuma Email kwenda
wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma

Disclaimer:
Everyone posting to this Forum bears the sole responsibility for any legal consequences of his or her postings, and hence statements and facts must be presented responsibly. Your continued membership signifies that you agree to this disclaimer and pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Wanabidii" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 comments:

Post a Comment