Sunday, 9 October 2016

[wanabidii] Mambo Muhimu Ya Kuzingatia Unapokwenda Kutoa Hotuba..(3)


Ndugu zangu,
Tumeona jana kwenye sehemu ya pili ya mjadala huu ,http://mjengwablog.com/…/28126-sanaa-ya-kuhutubia-2-mambo-y… kuwa kuna haja ya mzungumzaji mkuu kuwa na mbinu za kumbakisha msikilizaji wake kutoka sekunde ya kwanza mpaka anapomaliza kuzungumza.

--
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com
 
Kujiondoa Tuma Email kwenda
wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma
 
Disclaimer:
Everyone posting to this Forum bears the sole responsibility for any legal consequences of his or her postings, and hence statements and facts must be presented responsibly. Your continued membership signifies that you agree to this disclaimer and pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Wanabidii" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 comments:

Post a Comment