Thursday, 3 November 2016

Re: [wanabidii] Re: MIKOPO YA MASHINE BILA DHAMANA KWA WAJASIRIAMALI NA WAKULIMA(MIKOA-Knjaro,Arusha,Mwanza,Geita, Manyara,Shinyanga, & Bunda area)

Asante kwa maelezo yenu: tuna kikundi kinaitwa masika group tupo singida mtingo tunahitaji tractor la ukubwa wa kati la hp 50 kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji tunaomba taratibu za kufuata ili tufanikiwe

--
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com

Kujiondoa Tuma Email kwenda
wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma

Disclaimer:
Everyone posting to this Forum bears the sole responsibility for any legal consequences of his or her postings, and hence statements and facts must be presented responsibly. Your continued membership signifies that you agree to this disclaimer and pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Wanabidii" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 comments:

Post a Comment